27 апреля 2017 года

  1. Об отчете Комитета по благоустройству за 2016 год.
  2. Разное.